1 strona.jpg

2 strona.jpg

3 strona.jpg

16 strona.jpg

Autorem wszystkich projektów zawartych na tej stronie jest mgr sztuki Monika Idzikowska . Zgodnie z DZ.U.94 nr 24 poz. 83, sprost. Dz. U. 94 nr 43 poz. 107, kopiowanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie materiałów zawartych na tej stronie, w całości lub w części, bez zgody Firmy Monika Idzikowska Wnętrza, jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich.